• Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.

Artikler og kommentarer

Tittel Skribent Treff
Konsultasjonene med Sametinget hemmeligholdes fortsatt Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 1441
LØNNINGUTVALGETS INNSTILLING MED EDL-KOMMENTARER Skrevet av EDL administrator Treff: 4499
Et fiskeripolitisk gjesp Skrevet av Jarl Hellesvik Treff: 3510
Ny lov bak lukkede dører? Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3984
Juss eller politikk? Skrevet av Trond Olsen Treff: 2333
Når argumenter forsvinner Skrevet av Trond Olsen Treff: 2679
Sjokkerende uttalesle Skrevet av Trond Olsen Treff: 2557
Når blir en innvandrer samisk? Skrevet av Trond Olsen Treff: 4738
Brennpunkt om førsteretten Skrevet av Trond Olsen Treff: 2848
Større og mer makt til sametinget Skrevet av Trond Olsen Treff: 2719