• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Høringer/pressemeldinger

Tittel Skribent Treff
Pressemelding: Forslag til endring av fiskerilovgivning Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 3889
Innspill kommunal og forvaltningskomiteen Skrevet av Trond Olsen Treff: 2365
Pressemelding Skrevet av Trond Olsen Treff: 3607
Pressemelding Skrevet av Trond Olsen Treff: 3407
Pressemelding Skrevet av Trond Olsen Treff: 3744
Pressemeldning kystpartiet Finnmark Skrevet av Trond Olsen Treff: 3992
Pressemelding Skrevet av Trond Olsen Treff: 4040
Pressemelding, kystpartiet Finnmark Skrevet av Trond Olsen Treff: 4397
Pressemelding, gruvedrift i Kvalsund Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4341
Høringsuttalelse - FL, Norske kveners forbund Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5319