• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.

Høringer/pressemeldinger

Tittel Skribent Treff
Pressemelding: Forslag til endring av fiskerilovgivning Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4110
Innspill kommunal og forvaltningskomiteen Skrevet av Trond Olsen Treff: 2556
Pressemelding Skrevet av Trond Olsen Treff: 3782
Pressemelding Skrevet av Trond Olsen Treff: 3581
Pressemelding Skrevet av Trond Olsen Treff: 3924
Pressemeldning kystpartiet Finnmark Skrevet av Trond Olsen Treff: 4176
Pressemelding Skrevet av Trond Olsen Treff: 4218
Pressemelding, kystpartiet Finnmark Skrevet av Trond Olsen Treff: 4581
Pressemelding, gruvedrift i Kvalsund Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4510
Høringsuttalelse - FL, Norske kveners forbund Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5578