• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Sametingets valgmanntall for nye Hammerfest kommune Skrevet av Trond Olsen Treff: 29
ER NORSKE MYNDIGHETER BLITT LURT TRILL RUNDT? Skrevet av Trond Olsen Treff: 333
ØNSKER KOMMUNENE Å FORSKJELLSBEHANDLE SINE INNBYGGERE PÅ AVSTAMMINGSRELATERT GRUNNLAG? Skrevet av Trond Olsen Treff: 76
Knefallet i 2005 ga nakketak fra 2013 Skrevet av Trond Olsen Treff: 338
VELGERNE HAR KRAV PÅ Å FÅ VITE Skrevet av Trond Olsen Treff: 656
EDL trekker samenes urfolkstatus i tvil Skrevet av Trond Olsen Treff: 341
Sametinget vil bestemme hvem som skal få mene noe offentlig om samepolitiske saker Skrevet av Trond Olsen Treff: 223
Foredrag om konsultasjonsplikt Selbu 06.06.2019 Skrevet av EDL administrator Treff: 1070
NIM LAR SEG MISBRUKE AV SAMEPOLITISKE AKTIVISTER Skrevet av Trond Olsen Treff: 364
SAMPOLITISKE PROBLEMSTILLINGENGER Skrevet av Trond Olsen Treff: 616