• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Nyheter

Kvener,taterfolk og skogfinner har også miset sitt språk, men får ikke eget ting

av

Ingrid Nordmark

«Skal ikke vanlige folks mening også anerkjennes? Skal ikke lokaldemokratiet også konsulteres? Folk i nord forskjellsbehandles, og det på etnisk grunnlag. Av regjeringen, og av det norske storting. Dette kan vi ikke finne oss i. Det er brudd på grunntanken og hovedintensjonen i FNs menneskerettighetskonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon som ble ratifisert av Norge i 1970.

Folk i nord er av ulik etnisk opprinnelse, og de fleste av oss er ”av ei god blanding”. Hvor vi kommer fra, og hvem våre forfedre var, har ingen betydning. Og vi som bor her nord vet at samer ikke er "Norges urfolk". Samer kan ikke kalles urfolk. Ordet urfolk er et sammensatt ord av ordene ur og folk, og betyr det første, det opprinnelige folk. Ordet ur kommer av tysk, tidligere norrønt og betyr det første, det opprinnelige. Som for eksempel i urpremiere, urfremføring hvor betydningen er den første fremføring av et teaterstykke, et musikkverk eller lignende.»

Les resten på https://www.ifinnmark.no/debatt/politikk/kultur/kvener-taterfolket-og-skogfinner-har-ogsa-mistet-sitt-sprak-og-sin-kultur-men-far-ikke-eget-ting/o/5-81-748076