• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Rapporter, brev og notater

Tittel Skribent Treff
Til Næringskomiteen Skrevet av Trond Olsen Treff: 3583
Samemanntallet Skrevet av Trond Olsen Treff: 2932
Svarbrev til statsråd Rigmor Aasrud Skrevet av Trond Olsen Treff: 2902
Svarbrev fra Statsråd Aasrud Skrevet av Trond Olsen Treff: 2888
Brev til fornyings og adm departementet Skrevet av Trond Olsen Treff: 2844
Innspill til reinbeitekonvensjon Skrevet av Trond Olsen Treff: 2830
EDLs årsberetning for 2007 Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4482
Utredning, ILO og urfolk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4667
EDLs forslag til forvaltningsmodell for utmark Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4957
Europarådets kommentarer til norsk minoritetspolitikk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5142